POSTANITE NADZORNIK!

Kdaj?Kje?
26. in 27. september ter 1. oktober 2024Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana ali preko spletne platforme ZOOM

KVALIFIKACIJA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI BREZ IZPITA

V ŽIVO ALI PREK SPLETA: IZBIRA JE VAŠA

IZKUŠENI PREDAVATELJI IZ PRAKSE

Pridružite se več kot 1.000 strokovnjakom, ki so se dosedaj udeležili našega programa usposabljanja programa.

Ob zaključku programa prejmete potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in vas vpišemo v javni Register prejemnikov potrdila. Izobraževanje je primerno za kandidate in novoimenovane člane nadzornih svetov, upravnih odborov in deležnike korporativnega upravljanja.

Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

Program izobraževanja stalno posodobljamo v skladu z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb. Znanje in usposobljenost nadzornikov sta ena pomembnejših predpostavk za učinkovitost dela nadzornega sveta kot organa družbe in s tem družbe kot celote. Znanje je potrebno vseskozi obnavljati in nadgrajevati, zato smo program nedavno osvežili z vsebinami, ki postajajo aktualne pri delu nadzornikov in hkrati tudi skladne z usmeritvami Slovenskega državnega holdinga - SDH: integriteta in etika, trajnostnost ter upravljanje tveganj.

TERMINI IZOBRAŽEVANJ V LETU 2024:

25. in 26. januar ter 2. februar 2024

21., 22. in 29. marec 2024

6., 7. in 14. junij 2024

26. in 27. september ter 1. oktober 2024

28. in 29. november ter 6. december 2024

Na spletni strani se lahko prijavite na prvo naslednjo izvedbo. Za prijavo na ostale izvedbe nam prosim pišite na DELAVNICE@PLANETGV.SI

Za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, imenovane s strani Vlade RS, je udeležba na tem izobraževanju obvezna.

Namen

Namen usposabljanja Postanite nadzornik je uvesti in usposobiti udeležence za strokovno in učinkovito delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih družb. Skozi ta program udeleženci pridobijo ključna znanja in veščine, potrebne za uspešno opravljanje teh vlog. Po zaključku usposabljanja dobijo udeleženci uradno Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov. To potrdilo je osnova za vpis v javni register prejemnikov Potrdila za nadzornike. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

Komu je namenjen?

Program je zasnovan za širok krog strokovnjakov, ki so ali si želijo postati aktivni na področju korporativnega upravljanja. Prvenstveno je namenjen kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov ter neizvršnim članom upravnih odborov, ki iščejo temeljito in praktično usposabljanje za svoje vloge. Program je idealen tudi za tiste, ki funkcijo nadzornika že opravljajo in si želijo posodobiti ter dopolniti svoja znanja na specifičnih področjih. Program je odlična priložnost za vse, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike, kar jim omogoča formalno priznanje njihove usposobljenosti. Program je koristen tudi za predsednike in člane uprav ter upravnih odborov, ki želijo poglobiti svoje razumevanje delovanja nadzornih svetov. Prav tako je koristen tudi za poslovne sekretarje uprav, nadzornih svetov in upravnih odborov. Za vse člane nadzornih svetov in upravnih odborov, ki so imenovani s strani Vlade Republike Slovenije (SDH, d.d.), je udeležba na tem izobraževanju obvezna.

Kaj se boste naučili?

Na izobraževanju boste pridobili obsežno znanje in veščine, potrebne za strokovno izpolnjevanje vloge člana nadzornega sveta. Spoznali boste odgovornosti, ki jih prinašajo položaji v nadzornih svetih, upravah, upravnih odborih ter izvršnih direktorjev. Program poudarja pomen uporabe vzvodov organizacijske kulture in etike v poslovnem okolju. Posebna pozornost je namenjena strokovnemu pristopu k upravljanju in reševanju družb v finančnih težav, razumevanju letnih poročil in vsebine računovodskih izkazov. Pomemben del izobraževanja je usmerjen v uporabo notranje revizije kot orodja za učinkovito upravljanje, z namenom preprečevanja prevar in gospodarskega kriminala. Prav tako boste spoznali pristope k upravljanju tveganj ter pomen etike in integritete, kar je ključno za uspešno delovanje na najvišjih poslovnih ravneh.

Obseg in trajanje

Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič med 9. in 16. uro. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo pristojno za gospodarstvo. Vsebine redno posodobljamo v skladu z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb in usmeritvami Slovenskega državnega holdinga – SDH.

Udeleženci programa so vpisani v Javni register imetnikov potrdil o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

PREDAVATELJI

dr. Yuri Sidorovich

ODGOVORNI PARTNER ZA PODROČJE REVIZIJE IN DAJANJA ZAGOTOVIL ZA DELOITTOVO REGIJO JUŽNA SREDNJA EVROPA

Andrej Božič

Partner v BB Consulting

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe

Nina Kravanja Novak, FCCA

Direktorica v oddelku revizije Deloitte Slovenija

mag. Sandra Anterič

Magistrica ekonomije

Simona Roškar, mag. posl. ved

Samostojna poslovna svetovalka s področja trajnostnega razvoja

Natalija Hrovat

Manager, Deloitte

Mark Babnik

Projektni manager, Deloitte

Miha Ljubanovič

Projektni manager, Deloitte

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?

Izobraževanje za nadzornike ni le suhoparno naštevanje nalog, ki jih morajo poznati in opravljati nadzorniki ali člani uprav. Skozi nazorne primere iz svojih izkušenj so nam predavatelji osvetlili različne vidike delovanja članov nadzornih svetov in uprav, s stalnim poudarkom na znanju, profesionalnosti in moralni integriteti. Izobraževanje, na katerem ne boste spali, ampak aktivno sodelovali!

Tomaž Fatur

Senior Principal Consultant, Institut Jožef Stefan

Ključna prednost izobraževanja za nadzornike so izkušeni predavatelji. Tudi če ti je večina tematike že dobro znana, je vedno dobrodošlo znanje osvežiti in ga nadgraditi s praktičnimi izkušnjami drugih strokovnjakov. Pomemben poudarek je skozi celotno izobraževanje za člane upravnih odborov in nadzornike dan poslanstvu in pristojnostim nadzorniške funkcije, kar je predvsem dobrodošlo za kandidate, ki se s to funkcijo še niso srečali.

Blaž Šterk

Direktor, Interenergo

Moje delovne izkušnje so bogate. Od strojne industrije, občinske uprave, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do energetike. Povsod sem delal na področju, razvoja, načrtovanja, izvedbe investicij in proizvodnje. V tem času sem bil tudi v Nadzornih odborih dveh družb. V zadnjem obdobju sem se odločil potrditi standardna znanja za nadzornike tudi na uradnem usposabljanju za člane upravnih odborov družb in pridobim ustrezno potrdilo za nadzornike. Zakaj sem se odločil za Planet GV. Tu so predavatelji in teme povezane z realnostjo nadzornika. Ni le branje in naštevanje zakonov. Slišal sem usmeritve, opozorila, navodila in skrivnosti izkušenih predavateljev "iz prakse" vem kaj me čaka in kaj je moja naloga. Vesel sem, da sem se odločil prav.

Janez Lipec

Energetika Ljubljana

Teme na izobraževanju nadzornikov so bile dobro selekcionirane. Predavatelji so udeležencem teorijo predavali na podlagi primerov iz prakse. Med predavatelji in udeleženci je bila odprta komunikacija, kar je bila dodana vrednost za vse udeležence. Gradivo s prezentacijami, ki ga je dobil vsak udeleženec, je bilo sistematično urejeno in dovolj informativno.

dr. Peter Merc

Odvetnik, Fintech in kripto, vodilni partner v skladu tveganega kapitala

Spomladi 2016 sem se udeležil Izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Pravzaprav nisem potreboval potrdila za nadzornike ali izpit za člane nadzornih svetov, pač pa specialna znanja s področja upravljavskih procesov v našem okolju, ki jih je sicer strnjeno težko pridobiti. Ko sem pregledal različne programe usposabljanj za člane upravnih odborov družb, sem se odločil za program Planeta GV. Pritegnile so me dobro izbrane vsebine, izvrsten tim predavateljev in korektni odgovori organizatorjev na moja dodatna vprašanja. Tudi urnik in prilagojenost terminov udeležencem sta mi ustrezala. Po zaključenem tečaju za člane nadzornih svetov lahko rečem, da je bila izbira pravilna. Predavatelji so presegli pričakovanja, skupina udeležencev je bila aktivna, zato so bile debate strokovne in koristne. Organizatorji so vrhunsko opravili svoj del posla. Priporočam!

Prof. dr. Tomaž Kern

Redni profesor, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Na tečaj za člane nadzornih svetov sem po pravici povedano sprva gledal kot na enega od formalnih korakov do izvajanja funkcije. Kaj kmalu sem ugotovil, da temu ni tako ter da izobraževanje nadzornikov na strnjen in strukturiran način prinaša jasno uporabno vrednost vsakemu, ki je dejaven v korporativnem upravljanju. Za mene osebno so bili najbolj koristni številni primeri iz prakse in konkretne usmeritve, kako delovati v različnih situacijah.

Jan Kobler

Vodilni partner v skladu South Central Ventures