Aleš Avbreht

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe AZ odvetniki

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec - pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno-zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj.

Pravo družb; odgovornost in uvod v korporacijsko pravo