Register prejemnikov potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

Udeleženci na izobraževanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb prejmejo Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za nadzornike"), ki ga za opravljanje funkcije in strokovno delovanje v nadzornih svetih ali upravnih odborih družb (skladno s sklepom Vlade RS z dne 6. 10. 2005) potrebujejo vsi člani nadzornih svetov in neizvršni člani upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.

Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo pristojnega ministrstva za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

REGISTER PREJEMNIKOV POTRDILA - UREJEN PO ABECEDI

REGISTER PREJEMNIKOV POTRDILA - UREJEN PO DATUMU IZDAJE