mag. Sandra Anterič

Strokovnjakinja za poslovne finance

Magistra ekonomije Sandra Anterič z bogatimi, več kot 20 letnimi izkušnjami s področja bančništva v praksi, zlasti pri poslovanju banke s podjetji. Svojo karierno pot je začela na Skladu za razvoj Republike Slovenije, kjer je pridobivala prve izkušnje iz članstva v nadzornih svetih in kot pomočnica članice uprave za področje prestrukturiranja podjetij razvila nekaj modelov/pristopov spremljanja uspešnosti podjetij v praksi. V nadaljevanju, kot dolgoletna bančnica, na različnih nivojih vodenja  je svoje znanje s področja upravljanja in nadzora nadgradila v NLB Direkciji za poslovni nadzor in upravljanje bančne skupine in Direkciji poslovanja banke s podjetji. Vzporedno je vodila številne zahtevne projekte reorganizacij podjetij, bančnih konzorcijev. Njeno sedanje središče delovanja so joint venture projekti, pridobivanje mednarodnih strateških partnerjev, vodenje projektov poslovno finančnega prestrukturanja in aktivno delovanje v nadzornih svetih družb 

Finančno poslovni vidiki in vloga nadzornega sveta