Mark Babnik

Projektni manager, Deloitte

Mark je projektni manager v oddelku revizije v Deloitte Slovenija. Na Ekonomski fakulteti je zaključil magistrski program leta 2012 ter je trenutno v postopku pridobivanja licence za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima več kot 9 let delovnih izkušenj v reviziji, kjer deluje kot vodja revizijske ekipe. V preteklosti je sodeloval na več svetovalnih projektih na področju računovodstva, eden zadnjih je bil pri večjem naročniku v panogi farmacije. Redno sodeluje tudi kot predavatelj na notranjih in zunanjih izobraževanjih s področja revidiranja in računovodenja. Revidira družbe iz različnih panog, med drugim proizvodna, farmacevtska, finančna, turistična ter druge. Sodeluje tudi pri revizijah večjih skupin ter pri revizijah subjektov javnega interesa.

NOTRANJA REVIZIJA KOT KLJUČNO ORODJE KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA