Miha Ljubanovič

Projektni manager, Deloitte

Miha je projektni manager v oddelku revizije v Deloitte Slovenija. Na Ekonomski fakulteti je zaključil magistrski program ter je trenutno v postopku pridobivanja licence za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima več kot 9 let delovnih izkušenj v reviziji, kjer deluje kot vodja revizijske ekipe. Revidira družbe iz različnih panog, med drugim proizvodna, prehrambena, telekomunikacijska ter druge. Sodeluje tudi pri revizijah večjih skupin ter pri revizijah subjektov javnega interesa. Je član Innovation team, kjer na ravni Centralne Evrope skrbijo za implementacijo naprednih analitičnih orodij v revizijo.

NOTRANJA REVIZIJA KOT KLJUČNO ORODJE KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA